Algemene voorwaarden

Deze website heeft een informerend en dienstverlenend karakter waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Leer met strips is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade berokkend door deze website. De gebruiker mag de informatie van de website niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van leer met strips moet je je houden aan een aantal regels.

Account

Bij onjuist gebruik kan je account worden geblokkeerd en kan je de toegang tot leer met strips worden ontzegd. Wanneer een gebruiker langer dan èèn jaar niet inlogt op de website kan het account worden verwijderd of opgeruimd. Indien je zelf je account permanent wilt verwijderen moet je een mailtje met dit verzoek sturen naar info@leermetstrips.nl

Verboden gebruik

Je mag geen content toevoegen aan de site dat in strijd is met de auteursrechten
Je mag geen spam versturen via leermetstrips.nl
Je mag geen confronterende taal gebruiken

Spam

Voor de correcte werking van de website kunnen er e-mails worden verstuurd. We proberen zo min mogelijk en alleen nuttige e-mails te versturen.
We willen natuurlijk geen spam versturen. Wilt u geen mail meer ontvangen van leer met strips stuur dan een mailtje naar info@leermetstrips.nl.

Privacy beleid

We zullen zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorverkocht of anderzins verhandelt. Wel kunnen anonieme gebruikersgegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor het verbeteren van de website. Tijdens het gebruik van leer met strips zullen verschillende gebruiksgegevens worden opgeslagen.

Copyright

Voor deze website is Paul Snijders verantwoordelijk namens het bedrijf Pauls innovatie bureau. Voor het gebruik van de strips is toestemming verkregen van de auteurs en van uitgeverij Bonte.

Indien er door een gebruiker materiaal is toegevoegd waarvoor geen rechten zijn bemachtigt dan kan dat gemeld worden door een mail te sturen naar info@leermetstrips.nl Het materiaal zonder rechten zal dan zo snel mogelijk worden verwijderd van de site.

Cookies

Deze site gebruikt cookies maar alleen voor de technische werking van de site. Er worden geen cookies gebruikt voor het opslaan van persoonlijke gegevens of het tracken van bezoekers.